+31 (0)36 5304248

WOZ waarde

De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de waarde in het economisch verkeer, vrij van huur en gebruik. Voor de WOZ-waarde 2017 geldt als waardepeildatum 1 januari 2016.

Gezien de toestand op de huizenmarkt zou u, behoudens bijzondere omstandigheden, mogen verwachten dat de WOZ-waarde 2017 hoger is dan de WOZ-waarde 2016. Is de WOZ-waarde flink veel hoger, dan verdient het aanbeveling om na te gaan waar dat door komt. Op de website van de gemeente kunt u het taxatieverslag van uw woning bekijken of downloaden. Let bij controle op de volgende aspecten:
• Zijn de gehanteerde gegevens zoals bouwjaar, bestemming, oppervlakte en inhoud, bouwmaterialen, Energielabel en dergelijke, juist?
• Is voldoende rekening gehouden met eventuele waardedrukkende factoren zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en dergelijke?
• Zijn de gehanteerde vergelijkingsobjecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar met uw woning?

Aangifte inkomstenbelasting
Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2016 moet u niet de WOZ-beschikking van dit jaar gebruiken, maar de beschikking van 2015.

Eigenwoningforfait

Wie een eigen woning bezit, betaalt met het eigenwoningforfait een extra belasting. Het eigenwoningforfait, dat is de bijtelling bij het inkomen voor eigenwoningbezitters, is afgeleid van de WOZ-waarde van de woning. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 bedraagt het eigenwoningforfait 0,75% over de WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.050.000 van uw woning. Is de WOZ-waarde hoger dan € 1.050.000, dan bedraagt het eigenwoningforfait € 7.350 plus 2,05% van de WOZ-waarde boven € 1.050.000.

Het eigenwoningforfait is sinds 2016 gelukkig niet meer gestegen en ook in 2018 zal dit hetzelfde blijven. 2013 tot en met 2015 waren de stijgingen aanzienlijk.

Bewaar maken?
Als u van mening bent dat de gemeente de WOZ-waarde van uw woning te hoog heeft vastgesteld, maak dan bezwaar. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking binnen zijn bij de gemeente.

Pin It on Pinterest

Share This