+31 (0)36 5304248

Belastingdienst kantoor Utrecht
Postbus 18500
3501 CM UTRECHT

(Naam verzender)
(Adres verzender)
(Postcode, plaats verzender)

Datum: (datum)
Betreft: Vrijstelling administratieve plicht BTW
BTW nummer:

Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven vraag ik vrijstelling aan voor de administratie plicht voor de BTW
vanaf het jaar (jaar na aanschaf). Ter onderbouwing van dit verzoek is de factuur van
de aanschaf van de zonnepanelen bijgevoegd en de eerste aangifte BTW. Hieruit
blijkt dat er niet meer dan € 1.345 aan BTW betaald hoeft te worden.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

(Naam)
(BTW nummer)

Pin It on Pinterest

Share This