+31 (0)36 5304248

Uniform loonbegrip 2013 is niet zo uniform.

Met ingang van 1 januari 2013 treedt de Wet uniformering loonbegrip in werking. Deze wet regelt een uniform loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). De huidige verschillen in de diverse loongrondslagen worden hierdoor bijna allemaal opgeheven.

Het nieuwe loonbegrip in 2013 zorgt voor administratieve lastenverlichting maar kan ook zorgen voor economische lastenverzwaring aangezien over de bijtelling inzake de auto van de zaak voortaan alle werkgeverspremies zoals WW, WAO etc betaald moeten worden.
Verdient de werknemer reeds meer dan het maximum dagloon van € 50.853 dan zijn er geen lastenverzwaringen.

Pensioengevend loon

De bijtelling voor de bedrijfsauto blijft wel uitgesloten van het pensioengevend loon. Hierover kan derhalve ook na 2012 geen pensioenopbouw plaatsvinden.

 Wilt u meer weten over onze dienstverlening inzake salarisverwerking, payrolling en loonadministratie Kunt u contact opnemen met Rob Visee. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze site of door de “Call me back” optie te gebruiken. Wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)36 5304248.

Pin It on Pinterest

Share This