+31 (0)36 5304248

Wat is pensioenaangroei, waar is het voor nodig en hoe wordt het berekend?

Ieder jaar verstrekken pensioenmaatschappijen een opgave van de pensioenaangroei.
Deze aangroei staat vermeld op de jaaropgave als factor A. Deze factor A is nodig voor het berekenen van de jaarruimte.
De jaarruimte is het bedrag dat maximaal aftrekbaar mag worden betaald voor een lijfrente in de aangifte inkomstenbelasting.
Stel, u verdiendt € 43.000 (conform jaaropgave) en u wilt weten hoeveel lijfrentepremie u mag betalen en aftrekken van de belasting. Dan berekent u de jaarruimte als volgt:
17% x (43.000 -/- 11.283) = € 5.300
De berekende jaarruimte mag alleen benut worden voor zover er een pensioentekort is.
Als u een pensioenregeling heeft, dan moet de jaarruimte worden verminderd met het pensioen dat u opbouwt. Hoeveel pensioen u voor deze berekening opbouwt, wordt de aangroei genoemd, de factor A.
In artikel 15 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting is vastgelegd hoe de factor A moet worden bepaald. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen salaris/diensttijd regelingen (eindloon en middelloon) en beschikbare premieregelingen.
Salaris en of diensttijdregelingen
Bij een salaris-diensttijdregeling wordt de factor A berekend door de pensioengrondslag te vermenigvuldigen met het opbouwpercentage.
Een voorbeeld
Het pensioengevend salaris is € 43.000
De AOW-franchise is € 13.227 (De AOW-franchise 2013 op basis van 10/7 zelfstandige AOW)
De pensioengrondslag is dan € 29.773
Het opbouwpercentage is 2% per dienstjaar (eindloon of middelloon maakt niet uit)
De aangroei is dan € 595 (2% * € 29.773)
Eigen beheer
Ook indien het pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd kan de factor A nodig zijn.
Veel DGA’s hebben naast de pensioenopbouw in eigen beheer ook nog een lijfrenteverzekering of stamrechtverplichting.
De pensioenmaatschappij (uitvoerder) is nu de eigen BV en zal niet automatisch een factor A opgeven, net als een pensioenfonds. Vaak dient deze nog te worden berekend. De berekening in eigen beheer gaat zoals in bovenstaand voorbeeld is opgenomen. Let daarbij op dat in eigen beheer de AOW-franchise wel belangrijk hoger is dan in mijn voorbeeld.
De DGA dient op grond van artikel 10c Uitvoeringsbesluit loonbelasting immers de AOW-franchise te baseren op de ongehuwde AOW in plaats van de zelfstandige AOW. (AOW franchise 2013 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 19.301)
Eerder met pensioen
Wil men eerder met pensioen dan mag dat maar dan heb je we te maken met andere opbouwpercentages. Hieronder twee voorbeelden
65 jaar 2% voor eindloon en voor middelloon 2,25%
60 jaar 1,38% voor eindloon en voor middelloon 1,55%
Vanaf 2014 gaan de opbouwpercentages flink veranderen.
Beschikbare premie
Bij een beschikbare premieregeling werkt de bepaling van de factor A anders. Daar is de premie die wordt betaald bepalend voor de aangroei. De beschikbare premie wordt dan vermenigvuldigd met een leeftijdsafhankelijke factor. Deze factor is opgenomen in artikel 15 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting. Hieronder tref je de tabel met de factoren aan zoals die gelden voor de jaren vanaf 2013.
van-tot factor
15-20 0,36
20-25 0,30
25-30 0,25
30-35 0,21
35-40 0,17
40-45 0,14
45-50 0,12
50-55 0,10
55-60 0,08
60-65 0,07
Contact
Voor meer informatie over pensioenberekeningen in eigen beheer of belasting advies, neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op deze website of door de “Call me back” optie te gebruiken. Tevens zijn wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via telefoonnummer +31 36 5304248.

Pin It on Pinterest

Share This