+31 (0)36 5304248

Premiekorting voor kleine werkgevers

Wist u dat u als werkgever een premiekorting kunt krijgen als u een werkloze jongere, een oudere of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt? De premiekorting kan oplopen tot € 7.000 per jaar per relevante werknemer.

Kleine werkgevers

Kleine werkgevers kunnen nu echter niet optimaal profiteren van de premiekortingen (verzilveringsproblematiek). Het kabinet komt met een aanpassing zodat vanaf 2016 iedere werkgever (groot of klein) in gelijke mate van de premiekortingen gebruik kan maken. Helaas moet dit mooie plan weer een jaar later en niet in 2015.

Verzilveringsproblematiek

De premiekortingen kunnen nooit meer zijn dan het bedrag dat u aan premies werknemersverzekeringen betaalt. Bent u een kleine werkgever dan kunt u hierdoor wellicht niet de hele premiekorting verzilveren.

Uitvoeringsaanpassing

Om het ook voor kleine werkgevers aantrekkelijker te maken om werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, komt er een uitvoeringsaanpassing. Als alles volgens plan verloopt, gaan de premiekortingen vanaf 2016 buiten de maandelijkse loonaangifte om. Dan ontvangen werkgevers het gehele bedrag aan premiekorting in één keer van de Belastingdienst na afloop van het jaar.

Administratieve lastenverlichting

Zo kunt u als kleine werkgever ook optimaal profiteren van het financiële voordeel. Bijkomend voordeel is een administratieve lastenverlichting, omdat werkgevers niet langer zelf verantwoordelijk zijn voor de berekening en verrekening van premiekortingen via de loonaangifte. Nadeel is dat de premiekorting per werknemer naar beneden zal worden bijgesteld. Meer details volgen in de loop van 2015.

TIP: Vergeet niet de doelgroepverklaring op te vragen!

Pin It on Pinterest

Share This