+31 (0)36 5304248

NIEUWS ARTIKELEN

DGA met hoge RC schuld krijgt heffing

DGA met hoge RC schuld krijgt heffing

Het kabinet presenteert in de Miljoenennota alvast een belastingrekening aan directeuren-grootaandeelhouders (dga's). DGA ondernemers met een schuld van meer dan € 500.000 aan hun bv krijgen waarschijnlijk vanaf 2020 te maken met een extra heffing in box 2 van de...

Nogmaals de bewaarplicht

Nogmaals de bewaarplicht

In Nederland gelden duidelijke regels ten aanzien van de bewaarplicht en bewaartermijn. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij duidelijkheid en als de algemene regels in een bepaalde situatie niet meteen de gewenste duidelijkheid geven dan is er altijd overleg mogelijk...

Pensioenverdeling bij scheiding leidt tot belastingheffing

Pensioenverdeling bij scheiding leidt tot belastingheffing

Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en daarmee verband houdende rechten op nabestaandenpensioen vallen niet in de huwelijksgemeenschap. In de WVPS is geregeld dat bij echtscheiding de tijdens het huwelijk...

Achteraf opgestelde rittenadministratie bijtelling

Achteraf opgestelde rittenadministratie bijtelling

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de ondernemer met de achteraf opgestelde rittenadministratie niet aannemelijk maakt dat hij de Porsche in 2012 voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. Tot belanghebbende zijn ondernemingsvermogen behoren...

Tellow bye bye boekhouden ;-)

Tellow bye bye boekhouden 😉

Een ZZp'er heeft gemiddeld zo'n 500 bonnen en facturen per jaar dus neem svp een echt boekhoudprogramma.Kosten Tellow € 5,-- plus € 20 (41 facturen en bonnen*.49) is 25 p/mnd.Juiste keuze zou kunnen zijn: Asperion Exact Kleisteen Offective Blijf weg van : MoneyBird...

Cisisheffing

Cisisheffing

Crisisheffing maar wel iets te veel voor het goede In verband met de crisis heeft de overheid een extra (pseudo) eindheffing ingevoerd voor werknemers en DGA's die een hoog inkomen krijgen. Je onderneming moet een eindheffing van 16 procent betalen over lonen die in...

WOZ beschikking

WOZ beschikking

WOZ waarde De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de waarde in het economisch verkeer, vrij van huur en gebruik. Voor de WOZ-waarde 2017 geldt als waardepeildatum 1 januari 2016. Gezien de toestand op de huizenmarkt zou u, behoudens bijzondere omstandigheden,...

Afkoop klein pensioen klopt het uitgekeerde bedrag wel?

Afkoop klein pensioen klopt het uitgekeerde bedrag wel?

Afkoop klein pensioen gebeurt op het ogenblik erg vaak. De vraag rijst dan of het uitgekeerde bedrag wel klopt? Zie art 66 van de Pensioenwet http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/Hoofdstuk4/43/Artikel66 Bij kleine pensioen mogen pensioenfondsen uw pensioen afkopen....

Wijzigingen arbeidsrecht

Wijzigingen arbeidsrecht

Wijzigingen arbeidsrecht Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd. Zo is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden, evenals de Wet Modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden. Onderstaand een overzicht van de...

Ook premiekorting voor kleine werkgevers

Ook premiekorting voor kleine werkgevers

Premiekorting voor kleine werkgevers Wist u dat u als werkgever een premiekorting kunt krijgen als u een werkloze jongere, een oudere of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt? De premiekorting kan oplopen tot € 7.000 per jaar per relevante werknemer. Kleine...

Hypotheekaftrek

Hypotheekaftrek

De aftrekbaarheid van hypotheken is volop in verandering, wat gaat er in het kort veranderen? We kennen diverse soorten hypotheekleningen, waaronder de spaarhypotheek, de beleggingshypotheek, de annuïteitenhypotheek, de aflossingsvrije hypotheek en de lineaire...

Pin It on Pinterest

Share This