+31 (0)36 5304248

Meewerkende partner.

Het komt vaak voor dat de partner van de ondernemer meewerkt in de zaak. Hoe die meewerkkosten het meest fiscaal vriendelijk behandeld kunnen worden is afhankelijk van diverse zaken.

Er zijn vier mogelijkheden: 

  1. toepassing van de meewerkaftrek
  2. betaling van een reële arbeidsbeloning
  3. het aangaan van een dienstbetrekking
  4. het aangaan van een samenwerkingsverband een vennootschap onder firma.

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek is een aftrekpost die de ondernemer mag toepassen als zijn meewerkende partner geen vergoeding of beloning ontvangt. Als voorwaarde geldt dat de ondernemer zelf aan het urencriterium voldoet en dus minimaal 1225 uur per jaar aan zijn onderneming besteedt.

De hoogte van de aftrek wordt bepaald als percentage van de winst, en loopt daarbij op van:

  • 1,25% bij 525 uur
  • 2,00% bij 526 tot 1225 uur
  • 3,00% bij 1226 tot 1750 uur
  • tot maximaal 4% vanaf 1750 uur.

De aftrek geldt alleen als de partner geen of slechts een relatief kleine vergoeding ontvangt voor het meewerken. Dit betekend dat de vergoeding minder dan € 5.000 moet zijn. Die vergoeding is dan bij de ondernemer niet aftrekbaar en wordt bij de meewerkende partner niet belast.

Reële arbeidsbeloning

De reële arbeidsbeloning is voor de ondernemer aftrekbaar van de winst en wordt bij de partner in box 1 belast als resultaat uit een overige werkzaamheden.

In welke gevallen de meewerkaftrek voordeliger is dan de reële arbeidsbeloning is niet op voorhand te zeggen. Dat is mede afhankelijk van de hoogte van de winst en de hoogte van de toe te kennen arbeidsbeloning. In het algemeen kan men stellen dat bij lagere winstniveaus de meewerkaftrek voordeliger is.

Dienstbetrekking

Een mogelijkheid is dat een arbeidsovereenkomst tussen de partners wordt aangegaan. Die variant heeft echter als bijkomstigheid dat er een loonadministratie moet worden gevoerd en loonheffing moet worden ingehouden.

Samenwerkingsverband / VOF

De meewerkende partner kan onder bepaalde voorwaarden als volwaardig ondernemer meedoen in de zaak. Je spreekt dan van een man/vrouw-firma waarbij de partner een eigen aandeel in de winst en ondernemingsvermogen heeft.

Deze variant zal in de meeste gevallen het meest voordelig zijn omdat beide ondernemers gebruik kunnen maken van de alle fiscale ondernemersfaciliteiten. Daarom heeft deze variant meer voorwaarden.

Wat is de juiste keuze?

Om een juiste keuze te kunnen maken zal er een vergelijkende berekening moeten worden gemaakt.

Tevens zal er bij de laatste variant naar de fiscale voorwaarden gekeken moeten worden

Wilt u meer weten over het belonen van uw meewerkende partner of wilt u advies over belastingzaken dan kunt u contact opnemen met Visee Finance. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze site of door de “Call me back” optie te gebruiken. Wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)36 5304248.

Pin It on Pinterest

Share This