+31 (0)36 5304248

Koppeling fiscale afschrijving aan WOZ waarde

Op 1 januari 2007 is de wet ‘Werken aan winst’ (lees winst voor de belastingdienst) in werking getreden. Daarin is bepaald dat de afschrijving op gebouwen wordt beperkt. De waarde tot waarop mag worden afgeschreven (de zogenoemde bodemwaarde), is voor beleggingsgebouwen vastgesteld op de WOZ-waarde en voor gebouwen in eigen gebruik op de helft daarvan. De beperking is alleen van toepassing als er sprake is van een gebouw. Dit is het geval bij een duurzame constructie met wanden en een dak, die niet eenvoudig is te verplaatsen.

U schrijft af over de aanschafwaarde van het pand. Dit is de koopsom inclusief de aankoopkosten van het pand. De aankoopkosten zijn bijvoorbeeld: notariskosten, makelaarskosten, overdrachtsbelasting en in rekening gebrachte btw (als u geen recht hebt om die af te trekken als voorbelasting).

De hoogte van de afschrijving berekent u als volgt. De aanschafwaarde van (het ondernemingsgedeelte van) het pand (= A) vermindert u met (een evenredig deel van) de waarde van de grond, die bij het pand hoort (= G). Verder houdt u rekening met de restwaarde van het pand (= R). De hoogte van de afschrijving per jaar is A – R – G x 2% (2% als 50 jaar).

De toepassing van de jaarlijkse afschrijving op het pand is alleen mogelijk als:

  1. De boekwaarde van het pand hoger is dan 50% van de WOZ-waarde (= bodemwaarde).
  2. De jaarlijkse afschrijving over uw pand niet groter is dan het verschil tussen de boekwaarde en bodemwaarde.

TIP: voor Holding en Beheermaatschappijen kan het handig zijn niet af te schrijven op het onroerendgoed ivm de FLEX BV wetgeving.

Pin It on Pinterest

Share This