+31 (0)36 5304248

DGA rekening-courant creditstand

Voorkom een rekening-courant creditstand van € 17.500 of meer
Heeft u een vordering op uw eigen bv? Dan valt deze in box 1 (het progessief tarief) onder de ‘terbeschikkingsstellingsregeling’ (tbs-regeling). Dat betekent een oplopende belastingheffing over de rente die u op deze vordering ontvangt. De tbs-regeling is een onderdeel van de bron ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ van box 1  en dat resultaat wordt vastgesteld volgens de regels voor de fiscale winstberekening. Dit houdt in dat u voor de perioden van het jaar waarin u een vordering op uw bv had een tbs-jaarrekening moet (laten) opmaken. Een schuld in rekening-courant aan uw bv valt niet onder de tbs-regeling. Ontstaat vervolgens op enig moment een schuld, dan moet de ‘tbsonderneming met een slotbalans worden afgesloten: de rekening-courant positie gaat dan van box 1 over naar box 3 ookk wel vermogensbelasting. Dit zorgt voor een hoop administratieve rompslomp. Gelukkig geldt er een tegemoetkoming: de dga hoeft geen belasting over de rente in box 1 te betalen als zijn rekening- courantvordering gedurende het gehele kalenderjaar niet boven de € 17.500 uitkomt. Uiteraard mag de bv dan geen rentekosten in aftrek brengen. Voorkom dus een creditstand van € 17.500 of meer.

Pin It on Pinterest

Share This