+31 (0)36 5304248

De voor en nadelen van een DGA pensioen in eigen beheer.

Voordelen eigen beheer
 1. liquiditeit pensioenopbouw blijft in de onderneming en kan geinvesteerd worden
 2. lage kosten tenopzichte van een verzekeringsmaatschappij (denk aan de woekerpolissen)
 3. Als de BV rijk genoeg is kan altijd het pensioen bij een verzekeraar worden ondergebracht
 4. bij overlijden pensioengerechtige komt de voorziening ten gunst van de winst van de BV en dus aan de nabestaanden
Nadelen eigen beheer
 1. pensioenopbouw vindt plaats binnen de risicosfeer van de BV vorm gedreven onderneming
 2. verzekeren premievrijstelling bij arbeidsongeschikheid is niet mogelijk
 3. pensioenaanspraken zijn niet veiliggesteld (maar waar wel)
 4. jaarlijks moet er een pensioenberekening gemaakt worden
 5. uitkeringstoets bij dividenduitkering uit winstreserve
Omdat een in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening voor de DGA niet leidt tot premiebetaling en dus positieve gevolgen heeft voor de liquiditeitspositie van de BV, geldt voor deze vorm van pensioenopbouw strenge fiscale eisen.
Namelijk:
 • de pensioentoezegging moet vastgelegd worden in een pensioenbrief.
 • DGA moet minimaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezitten.
 • het pensioen moet actuarieel berekend worden.
TIP: optimaliseer de pensioengrondslag door het inkomen van de DGA te verhogen met de eigen bijdrage in de pensioenpremie. Dit is een kostenneutrale actie voor de BV.
Pensioenbrieven zijn primair bedoeld voor pensioentoezeggingen die volledig of gedeeltelijk in eigen beheer worden gehouden.
Contact
Voor meer informatie over pensioenberekeningen in eigen beheer of verzekeren, neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op deze website of door de “Call me back” optie te gebruiken. Tevens zijn wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via telefoonnummer +31 36 5304248.
Wilt u dat wij een pensioenovereenkomst en een pensioenberekening maken geef dan de onderstaande gegevens door.
Werkgevergegevens:
Naam BV
Vestigingsplaats
Naam bestuurder
DGA gegevens:
Naam
Woonplaats
Geboortedatum aanvrager
Indienst per
Huidig jaarsalaris
Pensioenbriefgegevens:
Pensioenovereenkomst gebaseerd op:
Middelloon/Eindloon/Beschikbare premie
Deze overeenkomst is van kracht met ingang van…..
Af te drukken pensioensoorten
Verschillende pensioensoorten kunnen gecombineerd worden.
 Oudedagspensioen
 Partnerpensioen
 Wezenpensioen
 Nabestaandenoverbruggingspensioen
 Arbeidsongeschiktheidspensioen
Wij werken met de modellen zijn gebaseerd op de modellen die de Belastingdienst heeft gepubliceerd.

Pin It on Pinterest

Share This