+31 (0)36 5304248

Het kabinet presenteert in de Miljoenennota alvast een belastingrekening aan directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). DGA ondernemers met een schuld van meer dan € 500.000 aan hun bv krijgen waarschijnlijk vanaf 2020 te maken met een extra heffing in box 2 van de inkomstenbelasting.

In de Miljoenennota (2018) staat dat het kabinet de belastinguitstel gaat ontmoedigen door schuldverhoudingen van dga’s met hun eigen bv boven de € 500.000 te belasten in box 2. Veel dga’s hebben een rekening-courant met hun bv. Daarin is het saldo te zien van bedragen die nog tussen de bv en de dga verrekend moeten worden.

Nog onduidelijk hoe de belastingheffing er precies uitziet

Deze maatregel is echter verder nog niet verder uitgewerkt in de Prinsjesdag-stukken. Hoe de heffing in box 2 precies wordt berekend is dus nog niet duidelijk. Mogelijk volgt die informatie pas in het Belastingplan voor 2020. Wel heeft de regering het in de Miljoenennota specifiek over rekening courantschulden en niet over leningen tussen de bv en de dga. Daaruit lees ik dat leningen inzake eigen woning of de box3 woningen niet zullen meetellen voor de grondslag. Toch verwacht het kabinet volgend jaar al een opbrengst van € 1,8 miljard vanwege DGA’s die alvast een dividend zullen uitkeren om de RC weg te werken.

Pin It on Pinterest

Share This