+31 (0)36 5304248

Deadline voor deponering jaarrekening

Deadline voor deponeren van de jaarrekening
Iedere bv moet de jaarrekening jaarlijks deponeren bij de Kamer van Koophandel. Na afloop van het boekjaar moet u de jaarrekening binnen vijf maanden (laten) opmaken. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, mogen de aandeelhouders de bestuurder maximaal zes maanden uitstel verlenen. Zodra de jaarrekening definitief is, hebben de aandeelhouders twee maanden de tijd om hem vast te stellen. Na deze goedkeuring moet de jaarrekening binnen acht dagen bij de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd.
Als uw bedrijf geen uitstel heeft gekregen voor het opmaken van de jaarrekening over 2010 – en het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar – nadert de deadline voor het deponeren met rasse schreden! De aandeelhouders moeten de jaarrekening uiterlijk op 31 juli hebben vastgesteld. Daarna moet u hem binnen acht dagen bij de Kamer van Koophandel deponeren. Laat u dit na, dan hangt u een boete boven het hoofd die kan oplopen tot meer dan € 1.000. En bij een faillissement kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schulden van de bv.
Heeft uw bedrijf maximaal uitstel gekregen, dan moet de jaarrekening over 2010 uiterlijk op 31 januari 2011 bij de Kamer van Koophandel liggen.

Pin It on Pinterest

Share This