+31 (0)36 5304248

Creatief boekhouden klinkt negatief en spannend. Toch is dit niet het geval. Er vele legale mogelijkheden om uw winst te beïnvloeden, zodat deze het ene jaar hoger is en het andere weer wat lager. Bijvoorbeeld door middel van: Investeren, Investeringsaftrek, Pensioendotatie, FOR, naar BV geruisloos of ruizend. Hierdoor kunnen de belastingen en de belastingdruk aanzienlijk minder zijn.
Als u zelf kunt bepalen in welk jaar u uw winst realiseerd, kunt u veel belasting besparen. Om te beginnen, levert het uitstellen van belastingen rentewinst op. Het belastingvoordeel kan renderen mits het natuurlijk niet opgemaakt wordt. Maar ook is de zelfstandigenaftrek hoger naarmate uw winst afneemt en kan één euro extra winst enige honderden euro’s minder aftrek betekenen. In 2012 en 2013 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag  € 7.280 ongeacht de hoogte van de winst.

Daarnaast zijn er toeslagen waar u boven een bepaald maximuminkomen geen recht op heeft en die ook toenemen naarmate uw inkomen lager is. Denk aan de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, en aan het kindgebonden budget.

Zo heeft een ondernemer met een inkomen in 2011 van € 90.000,- en in 2012 van € 10.000,- het laatste jaar wel recht op bepaalde toeslagen, maar zijn collega die in beide jaren een inkomen heeft van € 50.000,- niet. Bij de DGA heb je te maken met het minimum DGA salaris van € 43.000 in 2013. In 2012 was het inkomen van de DGA nog minimaal € 42.000.

Hoe drukt u de winst?
Plan uw bedrijfskosten. Wilt u uw winst dit jaar drukken, maak dan de laatste maanden van het jaar nog bijvoorbeeld kosten voor een marketingcampagne. Uiteraard moet u geen kosten maken alleen maar omdat die fiscaal aftrekaar is.

Voorzieningen en reserves
U kunt een voorziening vormen voor uitgaven die in de toekomst te verwachten zijn, maar verband houden met de huidige bedrijfsuitoefening. Er moet een redelijke mate van zekerheid zijn dat de uitgaven zich voor zullen doen. Denk aan de kosten van verleende garantie op geleverde produkten. Als u geen voorziening vormt, komt de uitgave ten laste van het jaar waarin u deze doet. Heeft u in een jaar geen voorziening gevormd, dan kunt u de bijdragen over de afgelopen jaren ook inhalen.

De kostenegalisatie (permanece boekhouden) kunt u vormen om zodoende toekomstige pieken in uw uitgaven te voorkomen, zoals voor groot onderhoud.

De herinvesteringsreserve is bedoeld om de boekwinst op een verkocht bedrijfsmiddel opzij te zetten. U boekt de reserve weer af zodra u een ander bedrijfsmiddel koopt. Afboeken mag maximaal tot drie jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan. Daarna valt de reserve in de winst.

Willekeurig afschrijven
Beginnende ondernemers kunnen hun bedrijfsmiddelen volledig willekeurig afschrijven, tot een maximum van € 240.000,-.  In 2009, 2010 en 2011 kan iedere ondernemer maximaal 50% afschrijven op nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen. 2012 is de regeling beeindigd.

Middelings van inkomen voor de inkomstenbelasting
Er zijn naast deze fiscale regelingen nog meer inkomensafhankelijke regelingen, zoals tegemoetkoming studiekosten. Een beperkt nadeel is dat u met een sterk wisselend inkomen meer last heeft van het feit dat u met een hoog inkomen relatief meer belasting betaalt.

De ‘middelingsregeling’ beperkt dit nadeel. Volgens deze regeling kunt u als gevolg van de progressie over drie jaar extra betaalde belasting terugclaimen, op een bedrag van € 545,- na (drempel). Het mooie is dat middeling geen invloed heeft op de al verkregen zelfstandigenaftrek of toeslagen.

U heeft legio keuzemogelijkheden om maximaal te profiteren van een aantal fiscale faciliteiten.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

Pin It on Pinterest

Share This