+31 (0)36 5304248

Belastingen

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een belastingaanslag. Of deze nu hoog uitvalt of juist laag, het is prettig om te weten dat er optimaal gebruik is gemaakt van alle belastingfaciliteiten. Zo betaalt u nooit meer dan noodzakelijk is.

Belastingen

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een belastingaanslag. Of deze nu hoog uitvalt of juist laag, het is prettig om te weten dat er optimaal gebruik is gemaakt van alle belastingfaciliteiten. Zo betaalt u nooit meer dan noodzakelijk is.

Visee Finance verzorgt alle belastingaangiften:

Voor uw inkomstenbelasting is er een totaaloverzicht nodig van alle inkomsten en andere belasting-gerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld een eigen huis, een partner of hoge medische kosten. Wij hebben een overzicht van alle benodigde gegevens, zodat u deze in één keer kunt aanleveren en wij snel uw aangifte kunnen doen.
Een BV moet over de gemaakte winst vennootschapsbelasting betalen. De vennootschapsbelasting over de winst in een BV is te vergelijken met de inkomstenbelasting over de winst in de eenmanszaak. Het is door vele fiscale faciliteiten de uitdaging deze winst zo laag mogelijk te stellen. Het tarief van de vennootschapbelasting is een stuk lager dan het hoogste tarief van de inkomstenbelasting. Wel dient er op een later tijdstip over bijvoorbeelddividenduitkeringen nog dividendbelasting betaald te worden.
Vrijwel elk bedrijf heeft te maken met omzetbelasting. Voor de een moet dit maandelijks aangegeven en betaald worden, een ander volstaat met een kwartaal- of jaaropgave. Dit ligt aan de omvang van uw onderneming en de btw-geldstromen. Om de omzetbelasting te berekenen zijn alle inkomsten en uitgaven waar btw in berekend is nodig. Dus door het periodiek verwerken van uw financiële administratie kan de aangifte omzetbelasting worden gevormd. Wij zorgen ervoor dat u tijdig weet hoeveel u moet betalen of terug zult krijgen.

Voor de loonbelasting maken wij gebruik van de modernste software en – in de meeste gevallen – elektronische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst, zodat de aangiften snel en efficiënt kunnen worden afgewikkeld. Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om de aanslag voor u zo gunstig mogelijk uit te laten vallen.

Ook voor het indienen van bezwaar- en beroepschriften en voor aangiften van successie of schenking kunt u bij ons terecht. Voor ondernemers stellen we bovendien de jaarstukken op, waarna we uitgebreid de tijd nemen om de resultaten en de financiële en fiscale positie te bespreken.

Betaal uw belasting met VS.

tax consultants.

Als cliënt van Visee Finance kunt u meelopen met de uitstelregeling van belastingconsulenten. U hoeft dan niet vóór 1 april van het nieuwe jaar uw inkomstenbelasting en/of aangifte Vennootschapsbelasting te doen, maar krijgt daar via ons kantoor meer tijd voor. De eventuele voorlopige aanslagen moeten wel al worden betaald.
Met ingang van 2013 verzorgen wij de aangiftes middels SBR via het beveiligde kanaal van de overheid: Digipoort.
Beconnummer 448564

tax consultants

Als cliënt van Visee Finance kunt u meelopen met de uitstelregeling van belastingconsulenten. U hoeft dan niet vóór 1 april van het nieuwe jaar uw inkomstenbelasting en/of aangifte Vennootschapsbelasting te doen, maar krijgt daar via ons kantoor meer tijd voor. De eventuele voorlopige aanslagen moeten wel al worden betaald.
Met ingang van 2013 verzorgen wij de aangiftes middels SBR via het beveiligde kanaal van de overheid: Digipoort.
Beconnummer 448564

Pin It on Pinterest

Share This