+31 (0)36 5304248

We mogen weer een administratiejaar weggooien namelijk 2009!

De Nederlandse wet verplicht bedrijven en instellingen om papieren, elektronische en andere documenten en berichten als email te bewaren.

Bijvoorbeeld:

  • De wettelijke bewaartermijn voor uw administratie, boekhouding en salarisadministratie is 7 jaar.
  • De bewaartermijn voor de personeelsadministratie ligt tussen de 2 en 7 jaar na beëindiging dienstbetrekking.
  • Documenten van de rechtsvorm zoals aandeelhoudersregister, statuten, DGA bestuursbesluiten, aandeelhoudersbesluiten, notulen en notariële akten waarbij de rechtspersoon partij is dienen zolang de rechtspersoon bestaat bewaard te worden.

LET OP1: Als u vanuit privé bepaalde zaken voor de BV heeft gekocht moet u deze transacties ook 7 jaar bewaren.

LET OP2: Veel facturen en bankafschriften moet u tegenwoordig downloaden. Deze downloads behoren tot de administratie. Download de facturen regelmatig omdat de meeste bedrijven dit niet lang bewaren. De banken bewaren de afschriften digitaal zo’n 15 maanden.

Pin It on Pinterest

Share This