+31 (0)36 5304248

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de ondernemer met de achteraf opgestelde rittenadministratie niet aannemelijk maakt dat hij de Porsche in 2012 voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt.

Tot belanghebbende zijn ondernemingsvermogen behoren drie personenauto’s waaronder een Porsche. In geschil is of voor de Porsche het autokostenforfait geldt.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de ondernemer met de achteraf opgestelde rittenadministratie niet aannemelijk maakt dat hij de Porsche in 2012 voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. De rittenadministratie bevat een fout voor een rit op 19 juli 2012. Deze fout of vergissing werkt gedurende de gehele rittenadministratie door in de daarin opgenomen kilometerstanden van de Porsche. Dit feit, in combinatie met het feit dat de vele ritten van en naar “[A] ” altijd 39 kilometer bedragen, daar waar je in ieder geval een aantal malen een afronding naar 40 of 38 zou verwachten, kunnen tot geen andere conclusie leiden dan dat de rittenregistratie achteraf is opgesteld. Van een dergelijke rittenregistratie gaat niet de bewijskracht uit die maakt dat de ondernemer doet blijken dat de Porsche voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt de ondernemer heeft dit ook niet op een andere wijze bewezen. Het hof verklaart het hoger beroep van de ondernemer ongegrond.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:7460

Pin It on Pinterest

Share This