+31 (0)36 5304248

Correctie BTW privegebruik auto na 5 jaar 1,5% in plaats van 2,7%Ondernemers die hun bedrijfsauto privé gebruiken of hun personeel de bedrijfsauto privé laten gebruiken, moeten aan het eind van het jaar BTW afdragen ter compensatie van het privégebruik.

Dit kan middels de verhouding werkelijk gemaakte privékilometers afgezet tegen het totale gebruik.
Als er geen kilometeradministratie wordt bijgehouden moet gebruik gemaakt worden van het forfaitaire percentage 2,7%of nu dan 1,5%.

LET OP: Woon werk verkeer is ook privégebruik! Of zoals de wetgever zegt “privédoeleinden”

Voor auto’s ouder dan 5 jaar geldt voortaan een lagere BTW bijtelling.

De forfaitaire BTW-bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak wordt verlaagd voor auto’s die langer dan vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in gebruik zijn.

Voortaan wordt namelijk rekening gehouden met de afschrijvingstermijn van 5 jaar.

Ondernemers en werkgevers die gebruik maken van de forfaitaire regeling hoeven hierdoor nog maar 1,5% van de catalogusprijs(inclusie BTW en BPM) bij te tellen.

Het percentage was medio 2011 gewijzigd van 12% over de bruto bijtelling naar van 2,7% van de cataloguswaarde(inclusie BTW en BPM).

Het BTW voordeel per jaar kan aanzienlijk zijn.Bij geen forfaitaire regeling moet het ter beschikking stellen van een auto worden bepaald volgens de normale waarde. Kort samengevat betekent toepassing van de normale waarde dat vastgesteld moet worden welk bedrag de ondernemer ‘in de markt’ zou moeten betalen om de auto voor privédoeleinden in gebruik te kunnen geven aan (bijvoorbeeld) een werknemer??? En dat kunnen ze alleen in Den Haag verzinnen

Betreft het een margeauto, ook dan kan gebruik gemaakt worden van het lagere percentage van 1,5%.

Voor de loon-belasting en  inkomstenbelasting is de bijtelling niet gewijzigd.

Inzake de loonheffing moet de werkgever helaas alle werkgeverspremies betalen over de bruto bijtelling, pensioen nog uitgezonderd. Dit in het kader van het uniforme loon begrip.

Pin It on Pinterest

Share This