+31 (0)36 5304248
Mijn ervaring is, dat ondernemers en/of privé-personen die aanzienlijke schulden hebben, hun motivatie in bijna elk opzicht verliezen. Schulden kunnen zelf in combinatie met een positieve cashflow of inkomstenstroom de motivatie om inkomsten te genereren, te investeren of een stap in de persoonlijke of zakelijke ontwikkeling te maken, ondermijnen. De psychologische gevolgen kunnen zelfs zo erg worden dat er overspannenheid en depressiviteit ontstaat.
Je hebt “goede” schulden en slechte schulden.
Goede schulden kunnen schulden zijn die zijn gemaakt voor een diepte-investering, waarmee een rendabele cashflow ontstaat, oftewel Return On Investment (ROI). Maar niet elke diepte-investering met ROI is altijd gunstig, want er zijn personen en bedrijven die in een investeringsspiraal komen waar ze niet meer mee kunnen stoppen. Ze worden een slaaf van hun investeringen.
Nog een voorbeeld van goede schulden is de financiering van een pand. Mits de rentelasten lager zijn dan de huurlasten, rekening houdend met een investeringspremium en het niet ten laste komt van de geografische flexibiliteit en de liquiditeit/het werkkapitaal. Leen nooit meer dan 90% van de koopprijs van een pand tenzij de koopprijs ver beneden de marktwaarde ligt. Het gaat hier dan wel om onroerend goed voor de langere termijn, zodat het gebruikt wordt voor het eigen bedrijf en/of als eigen woning. De doelstelling om te speculeren met onroerend goed valt hier volledig buiten.
Als je schulden hebt wat kun je doen? Wat kun je doen als je schulden hebt?
Als eerste moet de huidige situatie geanalyseerd worden en bepaald worden waar je nu financieel staat. Een goed en integraal overzicht van de “vaste” en variabele kosten is essentieel. Ga hier dus rustig voor zitten. Vaste kosten zijn kosten waar niks aan gedaan kan worden, bijvoorbeeld de jaarlijkse bijdrage voor de Kamer Van Koophandel (KVK) en het vastrecht van het energiebedrijf. Variabele kosten zijn kosten die je kunt beïnvloeden en die niet absoluut noodzakelijk zijn. Deze kosten kun je waarschijnlijk verminderen en of uitstellen. Deze variabele kosten moeten niet worden verward met de variabele kosten in een productiebedrijf.
Als je iets wilt veranderen moet je het anders DOEN. 
De schuld is ontstaan door bepaald gedrag. Om uit de schulden te komen moet je een ander gedrag aanleren,  anders denken en anders doen.

10 TIPS

1.  Versimpel alles zowel zakelijk als privé.
Een aantal voorbeelden:
  • Heb ik SAP ERP wel nodig of kan het ook in een standaard programma zoals Exact of Afas?
  • Moeten we nog doen aan bedrijfsauto’s of is een reiskostenvergoeding geven beter?
  • Het huurcontract is bijna afgelopen. Ga ik onderhandelen over de prijs of zoek ik een ander, goedkoper pand?
  • Heb ik thuis nog een vaste telefoonlijn nodig en zo’n snelle internetverbinding?
2.  Welke producten of diensten zijn voor de ‘schone schijn’, welke kunnen versimpeld worden en welke zijn compleet overbodig?
3.  Pas je debiteurenbeleid aan en incasseer tijdig de debiteuren.
4.  Maak een reëel budget voor iedere maand en houdt je daar dan ook aan.
5.  Denk niet dat je een “sociale” bestuurder bent als je lang wacht met reorganiseren. De continuïteit van het bedrijf kan namelijk in het geding komen, met als gevolg dat wellicht alle medewerkers zonder werk komen te zitten.
6.  Maak geen kosten voor “toekomstige” besparingen. 9 van de 10 keer pakt dit toch anders uit en je wilt juist uit de schulden komen en er geen extra schulden bij maken.
7. Gooi de bedrijfscreditcard of comfortcard etc weg.
8.  Neem nooit een doorlopend krediet (ook wel doodlopend krediet genoemd) . Mocht je deze wel hebben probeer het voor een lagere rentevergoeding te herfinancieren met een vaste, reële aflossingsverplichting.
9.  Geen Financial lease (hoe mooi en luxueus dit ook klinkt), want de rentevergoeding is meestal te hoog.
10. Leen nooit meer dan 90% van de koopprijs van je pand tenzij de koopprijs ver beneden de marktwaarde ligt.
Betaal altijd de belasting
Bedien je niet van struisvogelpolitiek met belastingen zoals omzetbelasting (OB, BTW), vennootsschapsbelasting (VPB), loonheffing (LH) en inkomstenbelasting (IB). De boetes en rente die de belastingdienst oplegt wanneer je als  belastingplichtige verzuimd, zijn enorm en wegen niet op tegen de paar maanden uitstel van betaling.
Dan nog een paar simpele dingen zoals:
  • Probeer zo min mogelijk abonnementen te hebben. Vaste fee’s voor internet, telefoonaansluitingen, tijdschriften, onderhoudscontracten etc. zijn een vaste maandelijkse cashflow drain en kostenpost die gezamenlijk aardig kunnen oplopen.Maak in gedachten de berekening maandbedrag*12=jaarbedrag. De bedragen worden dan groter en geven een beter beeld. Zo betaalde ik aan KPN voor een basis telefoonaansluiting € 22,– per maand dat is € 264,– per jaar voor een aansluiting. Na een korte Google zoekopdracht kwam ik bij Budgetphone uit en betaal nu € 10,– per jaar voor VOIP, hetgeen een prima alternatief is voor bellen.
  • Neem weinig geld mee op zak, dan kun je het ook niet uitgeven.
  • Stop met overbodige luxe als lunches en diners buiten de deur, of posten die onder representatiekosten vallen, zoals relatiegeschenken.
  • Los je duurste lening als eerste af.
LET OP: en nog veel meer.

 

Pin It on Pinterest

Share This